עמוד:179

התכנית מתרגמת את אות המוצא של הבקר לגורם המחזור של האות , והוא מפעיל את מעגלי הנורה . . 4 על המסך ייפתח חלון להקלדת הערך של הגבר המערכת . הקלידו - 10 הערך הנומינלי של מוצא הבקר ; הקלידו 50 כדי שתתקבל הארה בעוצמה השווה לכדי מחצית מן העוצמה המרבית . . 5 התבוננו בעוצמת ההארה . על המסך מופיע הערך של מדידת יחסית של ההארה ( באחוזים . ( הקלידו את הערך הזה בטבלה . 6 . 4 . 1 שנו את הערך הרצוי בהתאם לערכים הרשומים בטבלה , 4 . 1 ומדדו את עוצמת ההארה שנמדדה . הקלידו את התוצאות בטבלה . 4 . 1 . 7 החזירו את הערך הרצוי ל . 8 . 50 ° / 0- הפעילו מקור אור חיצוני ומדדו את עוצמת ההארה . התבוננו בעוצמת ההארה של הנורה . האם עוצמת ההארה ירדה , עלתה או לא השתנתה ; הסבירו את התוצאה . . 9 שנו את ההגבר של המערכת ל50- ובצעו שוב את כל השלבים . הקלידו את תוצאות המדידות בטבלה . 4 . 2 . 10 קבעו את הגבר המערכת ל10- ואת הערך הרצוי ל . 11 . 0 ° / 0- שנו את הערך הרצוי ל , 80 ° / 0- ומדדו את עוצמת ההארה בפועל . שמרו את הנתונים בקובץ . טבלה 4 . 2 עוצמת ההארה שנמדדה בעבור ערכי הארה רצויים - הגבר גבוה טבלה 4 . 1 עוצמת ההארה שנמדדה בעבור ערכי הארה רצויים - הגבר נמוך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר