עמוד:178

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . על גבי המסך נפתח חלון להקלדת הערכים האלה : עוצמת ההארה הרצויה : בין 0 ל80- ( באחוזי הארה , ( הגבר הבקר היחסי , , Kp ומוצא הבקר בהיעדר שגיאה , , m 0 לאחר קליטת הנתון . אפשר להעלות את עוצמת ההארה הנדרשת ( באמצעות המקש ( U או להקטין את עוצמת ההארה ( באמצעות המקש ם . ( כדי לצאת מן התכנית יש להקיש על המקש . Q התוכנה דוגמת את עוצמת ההארה בעזרת מערכת אלקטרואופטית , המתרגמת את עוצמת ההארה בפועל למתח חשמלי ( מתח ישר . ( המתח הזה מומר על-ידי הממיר A / D לאות ספרתי . התכנית מתרגמת את האות הספרתי לעוצמת הארה באחוזים , ומציגה אותה עם תווית זמן על גבי המסך . במקביל , הנתונים נרשמים כקובץ . text התוכנה מחשבת את שגיאת המדידה - ההפרש בין הערך הרצוי ובין הערך שנמדד , וגם את אות המוצא בבקר על-פי משוואת הבקר היחסי ? .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר