עמוד:175

רשימת הציוד הדרוש מחשב הכולל את מערכת ההפעלה . Windows סביבת הפיתוח Visual C ++ 6 . 0 של חברת , Microsoft שהיא חלק מסביבת הפיתוח , Microsoft Visual Studio 6 . 0 או סביבת הפיתוח . Borland C מעגל חומרה סטנדרטי המתחבר למפתח LPT-n של המחשב . המעגל מוצג בנספח של חלק ב' בספר הניסויים הזה . מעגל חומרה ייעודי לניסוי הזה , המוצג באיור . 4 . 6 המעגל כולל נורה המחוברת למוצא הדוחף של המעגל הסטנדרטי , ומעגל למדידה של עוצמת האור המחובר למבוא הרכיב A / D של המעגל הסטנדרטי . מהלך הניסוי . 1 הפעילו את המחשב . . 2 בצעו את החיבורים הנדרשים ו חבת את הנורה למוצא הדוחף ואת מוצא מעגל המדידה למבוא הרכיב . 3 . A / D הפעילו את התכנית , LAB 4 כפי שמובא להלן ! איור 4 . 6 מעגל חומרה ייעודי לניסוי 3 ולכיסוי 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר