עמוד:174

מטרות הניסוי להסביר את עקרון הפעולה של בקר יחסי . להסביר מהו "מתח היסט" ומהי "שגיאת היסט" של בקר יחסי . להסביר מהו המקדם היחסי , ולחשב אותו מתוך אופיין של בקר יחסי . להסביר את אופן הפעולה של תוכנה המממשת בקר יחסי , ולסרטט תרשים זרימה . לבנות מעגל חשמלי הכולל מקור אור , חיישן אור ודוחף זרם , ולחבר את המעגל למחשב בעזרת מישק . להפעיל תוכנה לבקר יחסי של מקור אור בחוג סגור , על-פי דרישות נתונות . למדוד את מתח החיישן בחוג סגור כתגובה על שינוי מדרגה בעוצמה הרצויה של האור , ולשמור את התוצאות בקובצי מחשב . לנתח את התוצאות השמורות בקובצי המחשב , ולחשב את קבוע הזמן של המערכת . כמו כן להשוות בין קבוע הזמן של מערכת בחוג סגור ובין קבוע הזמן של מערכת בחוג פתוח . משך הניסוי שני שעורים . שאלת הכנה עוצמת ההארה במערכת בקרה משתנה בתחום של . ( 0-100 ) lumen הערך הרצוי הוא 50 lumen ובפועל המערכת מפיקה . 55 lumen מה תהיה השגיאה במערכת ? נתוני הבקר : mQ = 40 % , £ = 10 א . סרטטו את אופיין הבקר . ב . חשבו את התחום היחסי של השגיאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר