עמוד:172

השגיאה הזאת נקראת שגיאת היסט , וגודלה הפוך מן ההגבר : מכאן , רצוי להגדיל את ההגבר , K p כדי להקטין את שגיאת ההיסט . זכרו כי ערך גדול מדי של K p יכול לגרום לחוסר יציבות של המערכת . תיאור מערכת לבלןרת תאורה בחוג סגור בניסוי הזה המערכת לבקרה על עוצמת ההארה בחוג סגור פועלת בשיטת . PWM-n השיטה תוארה בניסוי , 3 אבל הפעם גורם המחזור של אות הבקרה , המופק על-ידי הבקר , מחושב בהתאם למשוואת הבקר היחסי . המערכת קולטת בתוכנה את הערך הרצוי של ההארה ( באחוזים : ( בין 0 % ל . 100 ° / 0- המערכת מודדת את האות המתקבל מן החיישן של עוצמת ההארה , לאחר המרתו לאות ספרתי על-ידי הממיר A / D ( ראו איור . ( 4 . 2 האות הנקלט עובר עיבוד מתמטי , ומחסירים אותו מן האות הרצוי כדי לחשב את השגיאה הנוצרת בין האות הרצוי ובין האות שנמדד . השגיאה מוכפלת בקבוע , K p שהוא גם פרמטר קלט לתוכנה . כמו כן נקלט האות היחסי לתפוקת הבקר בתנאים נומינליים , . mQ התוכנה מחשבת את אות המוצא בהתאם לנוסחה של הבקר היחסי , ומתרגמת את הערך הזה לגורם המחזור ( Duty Cycle ) של האות במוצא הבקר . האות הזה מפעיל את המנורה . התרגום קובע את זמני OFF-m ON-r \ של מוצא הבקר , המתבטא בגל ריבועי בתדר גבוה . כאשר ההארה משתנה , הערך החדש של השגיאה ישנה את גורם המחזור , באות המוצא באות PWM המבצע את הבקר ההארה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר