עמוד:171

תחום השגיאות שהבקר פועל בעבורן באופן לינארי נקרא "התחום היחסי" , ( Band Proportional ) ואת ערכו אפשר לבטא על-ידי ההגבר , ? . K p הגדלת ההגבר , , K גורמת לתגובה חזקה מאוד של פעולת הבקרה , וייתכן K -v גדול מדי יגרום לחוסר יציבות של המערכת . חוסר יציבות מתבטא בתנודות בלתי פוסקות של המשתנה המבוקר . שגיאת היסט ( Offset Error ) התבוננו במערכת לבקרה על עוצמת ההארה המוצגת באיור . 4 . 1 הניחו שהמערכת מבוקרת על-ידי בקר יחסי שהערך שלו הוא . m = 50 ° / 0 תפוקת הבקר מגיעה לכדי 50 ° / 0 מתפוקתו המרבית , ועוצמת ההארה שווה לערך הרצוי . במצב הזה לא תיווצר שגיאה במערכת . הניחו כעת שמקור אור חיצוני מאיר על הסביבה , ועוצמת ההארה עולה . כדי לשמור על עוצמת ההארה הרצויה , מערכת הבקרה חייבת להקטין את התפוקה של מקור האור . לשם כך היא מקטינה את התפוקה במוצא הבקר , לדוגמה , לכדי 25 % מתפוקתו המרבית . התבוננו במשוואת הבקר : הציבו את הנתונים לאחר ההפרעה שנגרמה על-ידי מקור אור חיצוני ' אפשר לראות כי כעת השגיאה אינה שווה אפס , והיא שלילית . המסקנה היא שכאשר התהליך , מבוקר על-ידי בקר יחסי , מועמס , ומוצא הבקר פועל לתיקון המערכת והחזרת המשתנה המבוקר לערך הרצוי , המערכת נמצאת במצב נומינלי , , tn ונוצרת בה שגיאה 0 קבועה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר