עמוד:170

באמצעות הבקר היחסי אפשר להגיע לעוצמה קבועה של הארה במוצא , שתהיה קרובה מאוד לעוצמת ההארה הרצויה . השגיאה שתיווצר נקראת "שגיאת היסט" . ( Offset Error ) שגיאת ההיסט נמצאת ביחס הפוך להגבר הבקר , , K ואפשר להקטין את השגיאה על-ידי הגדלת ה . ^ - באיור 4 . 3 מתואר אופיין של בקר יחסי ו מאיור 4 . 3 אפשר להסיק כי הבקר מקיים את המשוואה ( 4-1 ) בתחום . ey < e < e כאשר השגיאה גדולה e 2-a א י שלילית מ- ipnn , e \ נמצא ברוויה , ואות המוצא הוא , 0 ° / 0 או . 100 ° / 0 ככל שהגבר הבקר היחסי גבוה יותר , כך תחום השגיאות שהבקר פועל בעבורן באופן לינארי קטן יותר , כמתואר באיור . 4 . 4 איור 4 . 4 הגברים שונים באופיין של הבקר היחסי איור 4 . 3 אופיין של בקר יחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר