עמוד:169

בספר הלימוד מובא הסבר מפורט של מערכת בקרה הפועלת באמצעות בקר יחסי . בפרק הזה נתאר את פעולת המערכת לבקרה על עוצמת ההארה , בחוג סגור , באמצעות בקר יחסי . תחילה נתאר את פעולתו של הבקר היחסי ואת תכונותיו . הבקר היחסי p - : > an > n 1 p 2 n 1 w 1 wi 3 כאשר : נהוג לבטא את ערך האות במוצא הבקר באחוזים ו - e { t ) השגיאה - ההפרש בין הערך הרצוי לערך ובין הערך שנמדד : נהוג לבטא את השגיאה באחוזים כשגיאה יחסית ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר