עמוד:168

רקע עיוני תרשים מלבנים באיור 4 . 1 מוצג תרשים מלבנים של מערכת לבקרה על עוצמת ההארה , הפועלת בחוג סגור ו באיור 4 . 2 מוצג תרשים מלבנים של מערכת ממוחשבת לבקרה על עוצמת ההארה בחוג סגור : איור 4 . 2 תרשים מלבנים של מערכת ממוחשבת לבקרה על עוצמת ההארה בחוג סגור איור 4 . 1 תרשים מלבנים של מערכת לבקרה על עוצמת ההארה בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר