עמוד:167

ניסוי 4 בקרה י ח 0 ית של עוצמת הארה בחוג 0 גור מבוא בניסוי הזה תפעילו מערכת לבקרה על עוצמת האור באמצעות בקר יחסי הפועל בחוג סגור . בניגוד לבקרת "הפעל-הפסק" , ( ON-OFF ) שבה המשתנה המבוקר נע בין שני ערכים שנבחרו , בבקרה יחסית הערך של המשתנה המבוקר נשאר כמעט קבוע . ההבדל העיקרי בין המערכת לבקרה על עוצמת הארה שאותה בניתם בניסוי 3 ובין המערכת לבקרה על עוצמת התאורה שתבנו בניסוי הזה הוא המשוב . בניסוי הקודם תפקיד הגשש האופטי , הרכיב , LDR הצטמצם למדידה בלבד . בניסוי הזה תמדדו את עוצמת ההארה בפועל , ותשוו אותה לעוצמת ההארה הרצויה . ההפרש בין עוצמת ההארה הרצויה ובין עוצמת ההארה בפועל מתבטא באות המבוא לבקר יחסי הממומש בתוכנה . הבקר הזה מחשב את השגיאה - ההפרש בין הערך הרצוי ובין הערך שנמדד , ובהתאם לאות השגיאה הבקר מפיק אות תיקון לתהליך ומווסת את המשתנה המבוקר בצורה רציפה . בניסוי הזה תבדקו את השפעתם של ההגבר ושל שינוי הערך הקבוע של ההיסט על פעולת המערכת בחוג סגור . כמו כן תבדקו את תגובת המערכת על הפרעות חיצוניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר