עמוד:164

. 14 האם הגרף לינאריי . 15 האם בעבור גורם מחזור של 0 % עוצמת ההארה שווה אפסי אס לא - הסבירו את הסיבות לכך . תגיבו * התדר של מערכת ההארה בחוג פתיח . 16 שנו את הערך של גורם המחזור ל . 17 . 50 ° / 0- שנו את תדר המיתוגיס ON / OFF בתוכנה . 18 . 100 Hz-b מדדו את עוצמת ההארה ורשמו אותה בטבלה . 19 . 3 . 3 שנו את הערכים של התדירות בהתאם לערכים הרשומים בטבלה , 3 . 3 ובצעו שוב את המדידות . עיבוד התוצאות . 1 על-פי התוצאות שהתקבלו בטבלה 3 . 3 ו באיזה תדר המערכת יעילה יותר : נמוך או גבוה ? . 2 סרטטו באיור 3 . 11 את עקומת Bode בהתאם לתוצאות שהתקבלו , על פי הקשר הבא : מצאו על-סמך הגרף את התדר שבו ההגבר יורד ב 3 & 0- ( התדר של מחצית ההספק . ( טבלה 3 . 3 ריכוז המדידות - תגובת התדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר