עמוד:163

. 8 מדדו את גורם המחזור ואת תדר האות המסופק לנורה באמצעות משקף תנודות . . 9 האם גורם המחזור הוא אכן זה שביקשתם ? אם לא הסבירו מהם הגורמים המשפיעים על גודלו של גורם המחזור . . 10 האם התדר הוא אכן זה שביקשתם ? אם לא - הסבירו מהם הגורמים המשפיעים על גודלה של התדירות . . 11 הדליקו מנורה או פנס חיצוניים בקרבת הגלאי . האם מערכת הבקרה יכולה להתמודד עם הפרעות חיצוניות ? . 12 רשמו בטבלה 3 . 2 את הערך של עוצמת ההארה , כפי שהתקבל בעבור כל אחד מן הערכים של גורם המחזור הרשום בה ( ללא הפעלת מנורה או פנס מסעיף . ( 11 ריכוז תוצאות מדידה . 13 סרטטו באיור 3 . 10 גרף שיתאר את הקשר בין גורם המחזור ובין עוצמת ההארה שנמדדה . אייר 3 . 10 גרף הקשר בין גורם המחזור ובין עוצמת ההארה טבלה 3 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר