עמוד:157

בניסוי הזה תשתמשו ברכיב LDR כדי לגלות את עוצמת ההארה . לשם כך נבנה מגבר לא הופך מופע בעזרת מגבר שרת ובעזרת הרכיב , LDR כמתואר באיור ; 3 . 7 אפשר לשנות את המתח , , VK { והוא ויכול לנוע 0 V-0 עד . 12 V המגבר מגביר את המתח . V Kt להלן הנוסחה לחישוב ערכו של מתח המוצא , ? ? Vo במהלך הניסוי תידרשו לכייל את מערכת המדידה . הנורה מבצעת מיצוע , ולכן עוצמת ההארה היא הדרגתית ומוכתבת על-ידי גורם המחזור . יש לצפות כי בעבור גורם מחזור נמוך מאוד , עוצמת ההארה תהיה נמוכה , והמתח במוצא הגלאי יהיה גבוה . ככל שעוצמת ההארה של הנורה עולה , כך זרם חזק יותר זורם בקולט , ומתח המוצא נמוך יותר . מתח המוצא נדגם על-ידי הממיר , A / D המתרגם את מתח הקולט לאות ספרתי . האות הזה נדגם מחזורית , ונשמר בזיכרון המחשב כקובץ . נתוני הקובץ משמשים לבניית אופיין המערכת . איור 3 . 7 מגבר לא הופך מופע והרכיב LDR

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר