עמוד:148

. 8 הסבירו איך משפיע רוחב תחום המתח , , Delta על דיוק מערכת הבקרה ועל תדר המיתוגים של מערכת החימום . עיבוד התוצאות צרפו את כל הגרפים שבניתם במהלך הניסוי , וענו על השאלות הבאות ! . 1 כאשר המערכת פועלת ללא הפרעות חיצוניות , האם הערך הסופי של הטמפרטורה שווה לערך הרצוי ? השוו את ביצועי המערכת בחוג פתוח ( ניסוי ( 1 עם ביצועיה בחוג סגור . . 2 האם מערכת בחוג סגור יכולה להתמודד עם הפרעות חיצוניות ! שאלת אתגר שפרו את הניסוי והוסיפו מאוורר חשמלי , שיחובר לאחת ממוצאי ההספק של הכרטיס המרכזי , כדוגמת . ULN 0 ut 2 המאוורר בניסוי המשופר צריך להתחיל לפעול באופן אוטומטי כאשר הטמפרטורה הנמדדת גבוהה מן הטמפרטורה הרצויה , ולהפסיק לפעול כאשר הטמפרטורה הנמדדת נמוכה מן הטמפרטורה הרצויה , וכל אלה במקביל לפעולתו של גוף החימום . בצעו את השלבים הבאים : הפעלת המערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF עם קירור מאולץ . 9 על המסך יופיע חלון להקלדת הערך של הטמפרטורה הרצויה , rsetup ושל רוחב ' תחום המת , r ^ pn . Delta 7 ^ ctup = 50 ° C J ) elta = 5 ° C : 1 עקבו אחר התנהגות הטמפרטורה המוצגת . לאחר מספר מחזורים של חימום / קירור עצרו את התכנית ובנו גרף על-סמך הנתונים שנאספו על-ידי התוכנה . . 10 הפעילו את התכנית פעם נוספת , וקבעו . 11 . rsetup = 50 ° C Pelta = l ° C : עקבו אחר התנהגות הטמפרטורה המוצגת . לאחר מספר מחזורים של חימום / קירור , עצרו את התכנית ובנו גרף על-סמך הנתונים שנאספו על-ידי התוכנה . . 12 השוו את התוצאות שהתקבלו בחלק הזה של הניסוי עם התוצאות שהתקבלו בחלקו הראשון ( חימום בלבד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר