עמוד:147

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך שדה להקלדת הערך של הטמפרטורה הרצויה : בין . 50 ° C ^ 25 ° C הטמפרטורה נמדדת באמצעות חיישן , המתרגם אותה למתח חשמלי ישר . המתח נדגם על-ידי הממיר , A / D המתרגם את המתח לאות ספרתי יחסי . התוכנה קולטת את הנתון מן הממיר ומתרגמת אותו לערך מספרי המיוצג במעלות . במקביל , תוצאות המדידה מוצגות על גבי המסך עם תווית זמן וגם נרשמות כקובץ text בתקן . CSV אפשר לפתוח את הקובץ כטבלה בתוכנת Excel וכגרף המתאר את הטמפרטורה כתלות בזמן . התוכנה משווה בין הערך הרצוי שהקליד המשתמש ובין הערך הנמדד . אם הערך הרצוי גבוה מן הערך הנמדד , התוכנה תגרום להפסקה של אספקת המתח לנגדי ההספק . אם הערך הרצוי נמוך מן הערך הנמדד , התוכנה תגרום לאספקת מתח לנגדי ההספק כדי לחמם אותם . כדי להקטין את מספר הנתונים המוצגים על המסך ונשמרים בקובץ חיצוני , על המסך מוצגת דגימה אחת על כל 40 , 000 דגימות שהמחשב דוגם . לחיצה על המקש u גורמת להעלאת הטמפרטורה במעלה אחת , עד מקסימום . 50 ° C לחיצה C על המקש ס גורמת להורדת הטמפרטורה במעלה אחת , עד מינימום 25 C ( טמפרטורת החדר . ( כך אפשר להגיע לטמפרטורה הרצויה . תגובת המערכת הפועלת בחוג סגור . 4 על המסך יופיע חלון להקלדת הערך של הטמפרטורה הרצויה , tUp , r s ושל רוחב תחום המת , . Delta הקלידו . 5 . 7 ^ = 45 ° C , Delia = 5 ° C i עקבו אחר התנהגות הטמפרטורה המוצגת . לאחר מספר מחזורים של חימום / קירור , עצרו את התכנית ובנו גרף על-סמך הנתונים שנאספו על-ידי התוכנה . . 6 על-סמך הגרף שהתקבל ענו על השאלות הבאות : מהו זמן המחזור של המערכתי האם הטמפרטורה בפועל נשמרת בתחום של כ < ( 50 ± 2 ) ל אם לא - הסבירו מדוע . . 7 הפעילו את התכנית פעם נוספת אך הפעם קבעו sctup = 45 ° C J ) elta = l ° C : . 7 עקבו אחר התנהגות הטמפרטורה המוצגת . לאחר מספר מחזורים של חימום / קירור , עצרו את התכנית ובנו גרף על-סמך הנתונים שנאספו על-ידי התוכנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר