עמוד:144

מעגל חומרה סטנדרטי , המתחבר למפתח LPT-n של המחשב . המעגל מוצג בנספח א' של הספר הזה . מעגל חומרה ייעודי לניסוי הזה , המוצג באיור . 2 . 8 המעגל כולל שני נגדי הספק המחוברים למוצא הדוחף של המעגל הסטנדרטי , ומעגל למדידת טמפרטורה המחובר למבוא הרכיב A / D של המעגל הסטנדרטי . מהלך הניסוי . 1 הפעילו את המחשב . . 2 בצעו את החיבורים הנדרשים : חברו את גופי החימום למוצא הדוחף ואת מוצא מעגל המדידה ( חיישן טמפרטורה למבוא הרכיב . 3 . A / D הפעילו את התכנית , LAB 2 כפי שמובא להלן : איור 2 . 8 מעגל חומרה ייעודי לניסוי 1 ולניסוי 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר