עמוד:143

מטרות הניסוי להסביר בעזרת תרשים מלבנים את המבנה העקרוני של מערכת ממוחשבת לבקרת טמפרטורה , עם בקר ON-OFF הממומש בתוכנה . להסביר את עקרון הפעולה של מערכת לבקרת טמפרטורה , הכוללת גוף חימום ומאוורר ומבוקרת על ידי תוכנה . להפעיל את המערכת ולבדוק אותה בחוג סגור . למדוד את הטמפרטורה כתלות בזמן . להסביר את תגובת המערכת על הפרעות חיצוניות , כגון הפעלת מאוורר באופן קבוע , ולבדוק את התנהגות הטמפרטורה בעת ההפרעה . להסביר את דרך הפעולה של משווה בעל תחום מת ואת אופן מימושו בתוכנה . למדוד את ההשפעה של שינוי תחום המת על פעולת המערכת . משך הניסוי שני שיעורים שאלות הכנה . 1 סרטטו גרף עקרוני שיתאר את הטמפרטורה כתלות בקרבת נגדי החימום וכתלות בזמן . הניחו כי גופי החימום הופעלו בזמן , 1 = 0 ולאחר שהמערכת התייצבה , הופעל המאוורר . . 2 סרטטו גרף איכותי שיתאר את מוצא המחשב ( גל ריבועי . ( הניחו כי בזמן / = 0 הטמפרטורה הרצויה היא 40 ° C וטמפרטורת הסביבה היא . 20 ° C לאחר שהמערכת התייצבה , הופעל המאוורר . לאחר שהטמפרטורה התייצבה הופסק המאוורר , ולבסוף נקבעה הטמפרטורה הרצויה : . 20 ° C רשימת הציוד הדרוש מחשב הכולל את מערכת ההפעלה . Windows סביבת הפיתוח Visual C ++ 6 . 0 של חברת , Microsoft שהיא חלק מסביבת הפיתוח , Microsoft Visual Studio 6 . 0 או סביבת הפיתוח . Borland C מאוורר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר