עמוד:141

באיור 2 . 5 מוצג תרשים זרימה של התהליך ; באיור 2 . 6 מתואר אופיין המערכת : איור 2 . 6 אופיין המערכת המבוקרת באמצעות מחשב איור 2 . 5 תרשים מלבנים של מבנה התוכנה ( קירור מאולץ }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר