עמוד:140

באיור 2 . 4 מוצג תרשים מלבנים של מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF בחוג סגור , עם קירור מאולץ : התוכנה קולטת את הנתונים הבאים : הטמפרטורה הרצויה , rsetup רוחב תחום מת Delta הטמפרטורה הנמדדת בפועל , . Tm כאשר ההפרש בין הטמפרטורה הרצויה , , rSCIup ובין הטמפרטורה בפועל , , Tm גדול מ 61 ^ ס , המערכת מפעילה את תהליך החימום . החימום ממשיך לפעול עד הרגע שבו ההפרש בין הטמפרטורה הרצויה , , 7 ; ctUp ובין הטמפרטורה בפועל , , Tm גדול מ ^ ז ^ ם . באותו רגע המערכת מנתקת את גופי החימום ומפעילה את המאוורר . הטמפרטורה יורדת באופן מאולץ , וכאשר ההפרש בין הטמפרטורה הרצויה , , Tsetup ובין הטמפרטורה בפועל , , Tm שוב גדול מ ^ - ס , המערכת מפעילה את תהליך החימום . איור 2 . 4 תרשים מלבנים של מערכת ממוחשבת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר