עמוד:131

רשימת הציוד הדרוש מחשב הכולל את מערכת ההפעלה . Windows סביבת הפיתוח Visual C ++ 6 . 0 של חברת , Microsoft שהיא חלק מסביבת הפיתוח , Microsoft Visual Studio 6 . 0 או סביבת הפיתוח . Borland C מאוורר . מעגל חומרה סטנדרטי , המתחבר למפתח LPT-n של המחשב . המעגל מוצג בנספח א' של הספר הזה . מעגל חומרה ייעודי לניסוי הזה , המוצג באיור . 1 . 7 המעגל כולל שני נגדי הספק המחוברים למוצא הדוחף של המעגל הסטנדרטי , ומעגל למדידת טמפרטורה המחובר למבוא הרכיב A / D של המעגל הסטנדרטי . מהלך הניסוי . 1 הפעילו את המחשב . . 2 בצעו את החיבורים הנדרשים : חברו את נגדי ההספק למוצא הדוחף ואת מוצא מעגל המדידה למבוא הרכיב . 3 . A / D הפעילו את התכנית , LABI כפי שמובא להלן , איור 1 . 7 מעגל חומרה ייעודי לניסוי 1 ולכיסוי 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר