עמוד:130

מטרות הניסוי להסביר בעזרת תרשים מלבנים את המבנה העקרוני של מערכת ממוחשבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח . להסביר מהי הפרעה במערכת בקרה , ולתאר את ההפרעה הנוצרת עם הפעלת מאוורר במערכת לבקרת טמפרטורה הפועלת בחוג פתוח . להסביר את עקרון הפעולה של חיישן טמפרטורה במערכת להפעלת גוף חימום ובמערכת להפעלת מאוורר . להסביר בעזרת סרטוט את התלות בין המתח ובין הטמפרטורה בחיישן טמפרטורה . לבדוק ולכייל את המערכת כדי שתפעל בתחום הטמפרטורות הרצוי וברגישות הרצויה . להפעיל את המערכת ולבדוק את פעולתה בחוג פתוח , בלא הפרעה חיצונית ובנוכחות הפרעה חיצונית . למדוד את הטמפרטורה כתלות בזמן , במצבים שונים , באמצעות מערכת לאיסוף נתונים . להסביר את הקשר בין גורם המחזור של מתח הבקרה ובין הטמפרטורה הנמדדת . משך הניסוי שני שיעורים שאלות הכנה . 1 סרטטו גרף איכותי המתאר את תלות הטמפרטורה בקרבת הנגדי החימום בזמן . הניחו שברגע t = 0 מפעילים את המערכת וטמפרטורת הנגד שווה לטמפרטורת הסביבה . . 2 הניחו כי הטמפרטורה נמדדת יחסית להספק המתפזר . האם שינוי הטמפרטורה , , AT עומד ביחס ישר לשינוי המתח , , AK על נגדי החימום ? כתבו נוסחה מתאימה שתתאר את הקשר בין שינוי הטמפרטורה , , AT ובין שינוי המתח , , ^ על נגדי החימום . . 3 כיצד תשפיע הפעלת המאוורר על הטמפרטורה ? סרטטו גרף איכותי שיתאר את הטמפרטורה כתלות בזמן בעבור התהליך הבא ? מערכת פועלת זמן רב ללא מאוורר ?— ברגע מסוים מפעילים את המאוורר והוא פועל לזמן ממושך <— פעולת המאוורר נפסקת . מה אפשר להסיק מן הגרף שסרטטתםי האם מערכת בחוג פתוח יכולה לשמור על טמפרטורה יציבה בעת הפרעות חיצוניות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר