עמוד:129

באיור 1 . 6 מתואר תרשים זרימה עקרוני של התוכנה / איור 1 . 6 תרשים זרימה עקרוני של תוכנה לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר