עמוד:126

המשתנה המבוקר במערכת הוא הטמפרטורה בסביבת גוף חימום , המורכב משני נגדי פחם המחוברים במקביל . אספקת הזרם לנגדים באמצעות דוחף זרם גורמת להתפתחות הספק חשמלי בנגדיס וליצירת חום . הטמפרטורה בסביבת גוף החימום עולה , ולאחר תופעת המעבר היא מתייצבת על טמפרטורה קבועה , חדשה , התלויה בהספק המתפתח בנגדים ובטמפרטורת הסביבה . אפשר לקבוע את הטמפרטורה הרצויה במערכת . שינוי הטמפרטורה הרצויה נעשה על-ידי תכנית מחשב הכתובה בשפת . C התכנית מתרגמת את הטמפרטורה הרצויה לגורם מחזור ( Duty Cycle ) מתאים , המביא לידי הפעלה והפסקה לסירוגין של גופי החימום . ככל שהטמפרטורה הרצויה גבוהה יותר , כך גורם המחזור חייב להיות גדול יותר , כמתואר באיור : 1 . 2 עם הפעלת התכנית , המשתמש מתבקש להקליד את הערך של הטמפרטורה הרצויה 25 ° C-n ) עד . ( 50 ° C התכנית מתרגמת את הערך הזה לגורם מחזור מתאים , המשתנה בקצב של . 1 msec מערכת הבקרה היא מערכת , ON-OFF ולכן האותות שיופקו מן התכנית הם 00 או . 11 האותות מועברים לכתובת המוצא ודרך ממשק מקבילי מסופקות אל המערכת בפועל משתמשים בשתי מוצאים ספרתיים כדי ליצור "רכבת" של דפקי מתח המפעילים את שני דוחפי הזרם , המחוברים לשני נגדי החימום . במקביל , טמפרטורת המוצא נמדדת על-ידי חיישן טמפרטורה המפיק מתח היחסי , ליניארית , לטמפרטורה הנמדדת . מתח זה עובר המרה מאות תקבילי לאות ספרתי על-ידי ממיר , A / D מעובר באמצעות ממשק מקבילי לזיכרון ומוצג על גבי מסך המחשב . איור 1 . 2 מוצא הבקר בעבור טמפרטורות רצויות שונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר