עמוד:125

ניסוי 1 מערכת ממו חשבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח רקע עיוני מבוא בניסוי הזה תתנסו בהפעלה ובבדיקה של מערכת ממחושבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח . במהלך העבודה תידרשו להפעיל מערכת בחוג פתוח , ולבדוק באמצעות נתוני טמפרטורה שהוזנו למחשב , את תופעת המעבר ואת השתנות הטמפרטורה כתלות בזמן . כמו כן תבחנו את ההתמודדות של מערכת בקרה בחוג פתוח עם הפרעות הבאות מגורם מחוץ למערכת הבקרה ( הפרעות חיצוניות . ( במהלך הניסוי תכירו חיישן טמפרטורה לינארי , המבוסס על הרכיב . LM 35 תרשים מלבנים באיור 1 . 1 מתוארת מערכת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח ו איור 1 . 1 תרשים מלבנים של מערכת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר