עמוד:114

VI חיבור רכיבי קצה חיצוניים ( חומרה ) למערכת תערה ו לביצוע חלק זה של הניסוי רצוי להיעזר בניסוי 2 ( שימוש במפתח תקשורת מקבילי . { פתחו את היישום Targil 6 . vi ובצעו בו את השינויים האלה ? i החליפו את חיישן המבוא שבתוכנה במפסק ממשי - ס . ם החליפו את חיישן המוצא שבתוכנה במפסק ממשי - ןס . ם החליפו את נורות הרמזור שבתוכנה בנורות ממשיות . ? הריצו את התכנית המעודכנת ובדקו את פעולת המערכת . ם שמרו את היישום החדש בשם . Targil 7 . vi איור 4 . 20 תמונת מסך של חלון הדיאגרמה לאחר השינויים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר