עמוד:112

ם הציבו בחלון הדיאגרמה את הסמלון של פונקציית המסכם . חברו מבוא אחד של הפונקציה למוצא פונקציית ההמרה ומבוא שני לערך המשתנה בתוך הלולאה וערך קודם במוצא הלולאה . ( באיור 4 . 18 מוצג חלון הדיאגרמה לאחר ביצוע הפעולות האחרונות . מהתבוננות באיור זה אפשר ללמוד כי כל לחיצה על חיישן היציאה יוצרת את הערך / 1 ' וכתוצאה מכך גדל ביחידה הערך שהתקבל מהמסכם . אנו מעוניינים שפעולה זו תתבצע כל עוד ערכו של המשתנה במוצא הלולאה ( עדך חדש במוצא הלולאה } קטן מהערך המרבי שנקבע בתחילת ההרצה . אחרי שהערך של המשתנה מגיע לערך המרבי , כל לחיצה נוספת על חיישן היציאה לא תגרום לשינוי במונה . נשאלת השאלה י איך צריכים לחבר את מוצא המסכם כדי ליצור תנאים כאלה ! לכאורה התשובה פשוטה : אם נחבר את מוצא המסכם למוצא המחסר באיור , 4 . 18 נקבע בכך את הערך החדש של המנייה . אולם פעולה זו אסורה הן בתוכנה והן בחומרה . איור 4 . 18 תמונת המסך של חלון הדיאגרמה targil 5 . vi

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר