עמוד:110

ראינו כי במערכת החניון צריך להפעיל שתי נורות , אדומה וירוקה ( ראו איור . ( 4 . 4 שתי הנורות אינן יכולות לפעול בו-זמנית . הנורה האדומה צריכה לפעול כאשר לא מתקיים התנאי לפעולת הנורה הירוקה ( ולהיכן . ( ניעזר בעובדה זו כדי לשפר את המערכת כך שתכלול , בנוסף לנורה הירוקה , גם נורה אדומה . ? הציבו נורה בחלון הפנל של היישום . targiM . vi רשמו בתווית לידה "אין מקומות פנויים בחניון . " ם פתחו את חלון הדיאגרמה של היישום והזיזו את מלבן המשתנה הבוליאני שנוסף לדיאגרמה " ) נורה אדומה , ( " לקרבת המלבן "נורה ירוקה ? . '' הוסיפו שער NOT לחלון הדיאגרמה וחברו את מבוא השער NOT למוצא הפונקציה אי-שוויון . ם חברו את מוצא השער NOT כמבוא למלבן הנורה האדומה . ם חזרו לחלון הפנל של היישום , וקבעו את הערך 8 כערך ההתחלתי של המשתנה . באיור 4 . 17 מוצגת תמונת המסך של חלון הדיאגרמה לאחר התיקונים האחרונים . איור 4 . 17 תמונת המסך של targi ! 4 לאחר עדכוני התוכנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר