עמוד:109

ם הציבו את השער AND בחלון הדיאגרמה . ם הציבו בחלון הפנל נורת דפ '' א Boolean ) . ( Controls - > נורה זו מיוצגת בחלון הדיאגרמה במלבן משתנה בוליאני . ם חברו את מלבן הערך הקבוע , שהצבתם בחלון הדיאגרמה , לפונקציה אי-שוויון , ואת המוצא של פונקציה זו חברו לשער . AND חברו גם את מלבן הנורה שבחלון הדיאגרמה לשאר רכיבי המערכת , כפי שרואים באיור . 4 . 16 שנו את הכותרת של מלבן הנורה לכותרת יש מקומות בחניון . בשלב זה נבדוק את ביצועי היישום TargiO . vi שבנינו עד כה . ם עברו לחלון הפנל של היישום וקבעו את הערך 8 כערך ההתחלתי של המשתנה . ? הריצו את התכנית . לחצו על המפסק כמה פעמים ובדקו אם הספירה מטה נעצרת . אם הספירה נעצרת - באיזה ערך היא נעצרה ? האם הנורה הירוקה דולקת כאשר ערכו של המשתנה אינו ? 0 ם שמרו את התכנית בשם . TargiW . vi 4 . 16 ^^^^ תמונת מסך דיאגרמה TargiB . vi

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר