עמוד:107

בבדיקתכם נוכחתם בוודאי כי קיימת השהיה ארוכה יחסית בתגובת המפסק . כדי לקצר את ההשהיה ( כלומר , שתקבל ערך נמוך יותר ) נבצע את הפעולות האלה י ם פתחו את חלון הדיאגרמה וודאו כי התוכנה במצב . edit mode ם קבעו זמן השהיה של lOOmSec ( במקום Q . ( lOOOmSec העבירו את התוכנה למצב run mode ושנו את הערך ההתחלתי במבוא הפונקציה Shift Register ל . 5- ם הריצו את התכנית . האם תגובת המפסק מהירה יותר ? אם מספר פעמים שלחצתם על המפסק , גדול יותר מערכו ההתחלתי של המשתנה , שמתם בוודאי לב להופעת הערך . 255 לחיצות נוספות גורמות למשתנה להמשיך ולקטון , בכל לחיצה הוא קטן ביחידה נוספת . ( 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , 255 , 254 , 253 ,... ) הסיבה לכך היא ההגדרה של המשתנה כמספר , U 8 כלומר , מספר לא-מסומן ברוחב 8 סיביות . רוחב זה מאפשר הצגת ערכים לא שליליים מ0- עד 255 בלבד . מכאן , שכאשר המשתנה יורד ל , 0- לחיצה נוספת יוצרת את החזרה לערך הגבוה , במקרה זה . 255 ביישום החניון , אנו חייבים למנוע את התופעה הזו . איור 4 . 14 תמונת חלון הדיאגרמה של תכנית targiB . vi עם מפשק כחיישן כניסה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר