עמוד:106

ם מתוך שש האפשרויות בחרו באפשרות , Latch when Released כלומר , קליטת המצב הלוגי בעת השחרור . הבחירה נעשית על-ידי הבאת הסמן לסמל המתאים ולחיצה על המקש השמאלי של העכבר . ביישום שאנו יוצרים ( targiB . vi ) האות מהחיישן מחליף את ה » ג ; הקבוע ' 1 ' ) בחלק א של איור . ( 4 . 10 ואמנם כאשר חיישן הכניסה נלחץ , המוצא מקבל את הערך 1 ) ' 1 ' לוגי . ( ערך לוגי זה מומר לערך מספרי ( 1 ) המחליף את הנתון הקבוע . ההמרה של ערך לוגי לערך מספרי מתבצעת על-ידי פונקציית המרה של ערך לוגי לערך מספרי . ראו איור . 4 . 13 . 3 בניית היישום להשלמת הבנייה של יישום החניון נשתמש ביישום שבנינו עד כה . ( targiB . vi ) תחילה נבצע את השינויים הדרושים בחלון הדיאגרמה של היישום targiB . vi כדי להחליף את \ זנת 1 ן הקבוע ( איור 4 . 10 א ( ' באות מלחצן . ם פתחו את חלון הדיאגרמה של היישום . targiB . vi a הציבו את מלבן המשתנה הבוליאני שנוסף לדיאגרמה ( המפסק בחלון הפנל ) בתוך הלולאה , קרוב לדופן שמאל . ם פתחו את חלון הפונקציות ( המקש הימני של העכבר ) ו בחרו בתפריט Boolean ומתוכו בחרו בפונקציית ההמרה . Boolean to Number הציבו את מלבן הפונקציה בין המפסק לבין המחסר . ם חברו את מוצא המפסק למבוא פונקציית ההמרה . ם חברו את מוצא פונקציית ההמרה למבוא y של המחסר ( במקום \ זנתון הקבוע . { לאחר ביצוע הפעולות האחרונות , חלון הדיאגרמה ייראה כפי שהוא מוצג באיור . 4 . 14 ם קבעו את הערך 4 כערך ההתחלתי של המשתנה במבוא הפונקציה Shift Register והריצו את התכנית . לחצו על המפסק בחלון הפנל כמה פעמים . האם המפסק פועל כנדרשל איור 4 . 13 המרה של ערך לוגי ( ' 071 ' ) לערך מספרי ( 0 , 1 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר