עמוד:103

התבוננו באיור 4 . 10 על שני חלקיו וענו על השאלות ! . 1 מה הוא הערך ההתחלתי של המשתנה במבוא הפונקציה Shift-Register ל . 2 בנו טבלה שתתאר את התצוגות ערך נוכחי רערך חדש בחמשת המחזורים הראשונים של הלולאה . . 3 כיצד תשתנה הטבלה שבניתם אם ערך ה"נתון הקבוע" יהיה 2 ( ולא ( 1 ל ם פתחו חלון תוכנה חדש ( חלון פנל וחלון דיאגרמה , ( File - > New ובנו את התכנית המתוארת באיור ? . 4 . 10 הריצו את התכנית שכתבתם והשוו את תוצאות ההרצה לתשובותיכם לשאלה . 4 . 8 ם שמרו את התכנית בשם . targill . vi ם סגרו את התכנית . ( File - » Close ) 2 . 2 בחירת המשתנה לפונקציה Shift-Register בחירת המשתנה לפונקציה Shift-Register נעשית על-ידי הגדרת תא משתנה בזיכרון המחשב . בתא משתנה ( בניגוד לתא קבוע } אפשר לשמור ערך מספרי ולשנותו במהלך ריצת היישום . ביישום החניון ( איור ( 4 . 7 תא משתנה זה מממש את המונה מעלה / מטה עם טעינה מוקדמת ( איור . ( 4 . 4 קיימים סוגים שונים של תאי משתנים שההבדל העיקרי ביניהם הוא בתחום הערכים שאפשר לשמור בהם . בחלק א של איור 4 . 10 המשתנה הנבחר ( הערך במוצא הלולאה ) מסומן . U 8 המשמעות של סימון זה הוא ערך לא-מסומן ( Unsigned ) מסוג מספר שלם , המיוצג על ידי 8 סיביות . לפיכך משתנה זה יכול לקבל ערכים חיוביים בתחום מ0- עד . 255 ם פתחו את היישום targill . vi שכתבתם . ם שנו את היישום כך שערכו ההתחלתי של משתנה הפונקציה Shift-Register יהיה , 5 ובכל מחזור של הלולאה ערכו יקטן ביחידה . הנחיה : פונקציית החיסור ( x-y ) מתקבלת מתוך התפריט Subtract Numeric •> Functions — > Numeric — ם לאחר השינוי הריצו את היישום זמן מה . מהו הערך במוצא הלולאה לאחר שמתקבל ' 0 ' במבוא ? Shift- Register n ^ pJion הסבירו . ם שמרו את התכנית שייצרתם בשם D . targil 2 . vi סגרו את היישום . ( File - > Close )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר