עמוד:100

2 . 1 "לב" היישוט - לולאת While-Loop באיור 4 . 7 ראינו מלבן גדול שהקיף את רוב הפונקציות בדיאגרמה . מלבן זה מייצג לולאת While Loop המתבצעת באופן מחזורי , עד שיתקיים תנאי העצירה של הלולאה . מעשית אנו מעוניינים שהתכנית "תרוץ" בלולאה אינסופית , ללא תנאי עצירה , כי מערכת החיווי של החניון פועלת ומתעדכנת ברציפות . משיגים זאת על-ידי הגדרת ערך לוגי קבוע לתנאי הלולאה , כמתואר באיור . 4 . 8 באיור זה נראה מלבן in ? 1 המייצג קב 1 ע בוליאני ( כלומר , משתנה לוגי קבוע , בדומה לקבוע מספרי ) המחובר לתנאי הלולאה ( המלבן בפינה הימנית התחתונה . ( האות המודגשת במלבן הלוגי מייצגת את המצב הלוגי הקבוע , T ( או ' 1 ' לוגי , , ( TRUE הגורם לריצה " אינסופית" של הלולאה . ראינו כי ביישום נדרשנו ליצור משוב ש"יחזיר" את ערך המנייה הנוכחי של המונה כדי לקבוע את הערך הבא של המנייה ( איור . ( 4 . 4 איור 4 . 7 תמונת המסך של חלון הדיאגרמה לתכנית החניון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר