עמוד:99

ם עצרו את ריצת התכנית . שנו את הערך המרבי של מספר מקומות החנייה ל , 8- הריצו את התכנית שנית , ובדקו אם הרמזור פועל כנדרש . ? עצרו את ריצת התכנית . . 2 תיאור מבנה היישום ם פתחו את חלון הדיאגרמה של התכנית . ם תיפתח תמונת המסך המוצגת באיור . 4 . 7 בחלון נראים צלמיות וסימנים אחרים המייצגים פונקציות שונות ביישום . נסביר את הפונקציות השונות הרשומות באיור , 4 . 7 אשר נבחרו וחוברו בהתאם לסכמת המלבנים שהוצגה באיור . 4 . 4 ההסבר ייעשה באמצעות שורה של תרגילים שבהם תבנו את היישום צעד אחר צעד . איור 4 . 6 תמונת מסך היישום FirstParking . vi

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר