עמוד:97

שאלה 4 . 5 א . סמנו על גבי איור 4 . 4 את המוליך ( ים ) אשר יוצתים ) את ר 1 מש 1 כ במערכת . ב . הסבירו כיצד ישפיע ניתוק מוליך המשוב על פעולת המערכת . שאלה 4 . 6 א . נתון כי המספר המרבי של מקומות פנויים בחניון שווה ל , 10- וכי מספר המקומות הפנויים ברגע נתון הוא . 1 השלימו את תיאור האותות במעגל ( איור ( 4 . 4 כאשר רכב נוסף נכנס לחניון . ? האות במוצא שער AND המתחבר לחיישן הכניסה הוא האות במוצא שער AND המתחבר לחיישן היציאה הוא ערכו החדש של המונה מטה / מעלה הוא : ערכו של מוצא המשווה בין המונה לבין הערך ההתחלתי של מספר המקומות הפנויים בחניון הוא ערכו של מוצא המשווה בין המונה לבין הערך 0 הוא איזו נורה תפעל : האדומה או הירוקה ל ב . נתון כי מספר המקומות הפנויים באותו חניון , ברגע נתון , הוא . 9 השלימו את האותות במעגל כאשר רכב יוצא מחניון . האות במוצא שער AND המתחבר לחיישן הכניסה הוא : האות במוצא שער ormnn AND לחיישן היציאה הוא ו ערכו החדש של המונה מטה / מעלה הוא ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר