עמוד:96

ג . רשמו את הפונקציות הלוגיות הדרושות להפעלת הנורות . ד . תכננו וממשו את המערכת הלוגית הדרושה להפעלת הנורות . ה . הוסיפו לתיאור העקרוני באיור 4 . 4 את תיאור המערכת הלוגית עם שתי הנורות . הרכיב המרכזי באיור 4 . 4 הוא 'מונה מעלה / מטה עם טעינה מוקדמת . ' במוצא רכיב זה מתקבל מספר מקומות החנייה הפנויים . כאשר המונה מוטען בערך המרבי של מספר מקומות החניה בחניון ( לדוגמה , ( 10 < כל כניסת רכב לחניון גורמת להקטנת מוצא המונה ב . 1- לדוגמה ( יש לקרוא משמאל לימין ) ..., 3 , 2 , 1 , [ וכל יציאת רכב מהחניון תגרום להגדלת המונה ב . ( ..., 8 , 9 , 10 ) 1- כאשר החניון מלא ( מוצא המונה שווה ל , ( 0- תיחסם הכניסה לחניון וערך המונה לא ישתנה כל עוד לא תצא מכונית מן החניון . כאשר החניון ריק לחלוטין ממכוניות ( בדוגמה ערך המונה שווה ל ( 10- הפעלת חיישן כתוצאה מתקלה , או הפעלת המחסום עקב טעות , וכדומה , אינה משנה את מצב המונה ומשאירה אותו בערכו המרבי . אפשור הכ > ניה מטה / מעלה נעשה על-פי אות המוצא המתקבל מהמונה . אות זה מוזן , בנוסף לחיבורו למערכת הנורות , גם למערכת צירופית ( שערים לוגיים כגון ( AND , OR , NOT שיוצרת במוצאה את המבוא למונה . המערכת היא אפוא מערכת עם משוג , שבה אות המוצא חוזר למבוא המערכת . שאלה 4 . 4 נתון המעגל הלוגי הזה ו א . הסבירו , בעזרת דיאגרמת זמנים את מצב המוצא בהתאם למצבים שונים של המבואות . ב . הסבירו כיצד שער AND מסוגל לחסום מעבר מידע דרכו . איור 4 . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר