עמוד:94

באיור המייצג את החלק המרכזי במערכת . המימוש של חלק זה ייעשה באמצעות מונה מעלה / מטה עם טעינה מוקדמת . באיור 4 . 4 מסורטט תרשים מלבנים עקרוני של המערכת המממש את תרשים הזרימה שהוצג באיור . 4 . 3 כאמור , המבואות של המערכת הם האותות המתקבלים מהחיישנים המותקנים במחסומי הכניסה והיציאה של החניון , בעוד המוצא הוא מספר המקומות הפנויים . כאשר החניון מלא , תידלק הנורה אדומה ברמזור ( שימו לב , אות מוצא יחיד מפעיל את שתי נורות הרמזור . ( איור 4 . 3 תרשים זרימה עקרוני של המערכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר