עמוד:93

שאלה 4 . 1 נתונות שתי מערכות : . 1 מערכת להפעלת מנוף . המערכת כוללת שני לחצנים ( לחצן הרמה ולחצן הורדה ) ומנוע המפעיל תוף שעליו מלופף כבל . למנוע שלושה מצבים : עצירה , הורדה , הרמה . . 2 קודנית ברכב ( מערכת המותקנת ברכב ומונעת את הפעלת המנוע כל עוד לא הוקלד קוד ספרות מסוים . ( א . איזה מהמערכות היא מערכת צירופית ולאיזו מערכת יש זיכרון ? ב . סרטטו תרשים מלבנים לכל מערכת ורשמו את המבואות והמוצאים של כל מערכת . ג . כמה אותות דרושים לפיקוד על המנוע במערכת הראשונה ? שאלה 4 . 2 בכניסה לחדר המורים מותקן מנעול מבוקר קוד . הקוד לפתיחת הדלת הן הספרות ( מימין לשמאל ) . 1 , 5 , 2 , 6 כל הקלדה אחרת אינה מאפשרת את פתיחת הדלת . סרטטו תרשים זרימה שיתאר את הפעולות הדרושות לפתיחת המנעול . באיור 4 . 3 מסורטט תרשים הזרימה של תכנית ההדמיה לבקרת מספר המקומות הפנויים בחניון . בתרשים ניתן לראות לולאה אינסופית , שבכל מחזור שלה המערכת קולטת אותות מחיישני המבוא , וקובעת לפי אותות אלה ולפי אות המוצא במחזור הקודם , את אות המוצא החדש מהמערכת . כאן אות המוצא הוא מספר המקומות הפנויים בחניון , בעוד חיישני המבוא מספקים מידע על כניסה ויציאה של כלי רכב . שימו לב למלבן ה '' עדכוף' אייר 4 . 2 תרשים מלבנים של מערכת בעלת זיכרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר