עמוד:87

הפונקציה שמוצגת באיור , 3 . 18 מבצעת השהיה למשך זמן קבוע , הנתון במבוא לפונקציה , ביחידות של אלפיות השנייה . ( mSec ) ^ : no : n הערך 5 במבוא ( איור ( 3 . 18 מציין כי הפונקציה תבצע השהיה של 5 mSec בכל מחזור של הלולאה , ולכן המשתנה 1 יתקדם בכל 5 מילישניות מ0- עד . 5 שאלה 3 . 8 א . נורת הפלורוסצנט שבביתנו מחוברת למתח חילופין בתדר , 50 H z לכן היא "נדלקת" ו"נכבית" 100 פעם בשנייה 100 ) חצאי מחזור . ( האם ניתן להבחין בשינויים בעוצמת האור '') הבהוב ( " כתוצאה מכך ? הסבירו . ב . מהו זמן ההשהיה בין הדלקה להדלקה של נורת הפלורסצנט ! ג . האם זמן ההשהיה שנקבע בניסוי ( 5 mSec ) מספיק כדי למנוע הבחנה בהבהוב ? כעת נבצע את כל השלבים הדרושים לבניית הדיאגרמה שהוצגה באיור . 3 . 17 ם סגרו את היישום הפעיל ( Randl . vi ) ופתחו חלון של יישום חדש . ם בנו בחלון הדיאגרמה את הפונקציה . For 1 = 0 to 5 ם מקמו פונקציית While Loop בתוך הפונקציה , For Loop עם משתנה לוגי המחובר לתנאי הסיום של הלולאה הפנימית . ם הציבו פונקציית השהיה של 5 מילי-שניות בתוך הפונקציה . While Loop ם בחרו בפונקציה Number to Boolean Array וחברו את מבואה למשתנה . 1 ם צרו שלושה ממירים , ממערך בוליאני לסיבית בודדת , באמצעות הפונקציה . Index Array חברו את הסיביות D -1 D 1 , D 0 למוצא הפונקציה a . Number to Boolean Array בחרו בפונקציה Compound Arithmetic עם תצורה של שער AND בעל 3 מבואות . ם חברו את הסיביות D -1 D D o לשלושת המבואות של השער AND בעל 3 המבואות . איור 3 . 18 פונקציית השהיה של 5 mSec

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר