עמוד:86

שאלה 3 . 7 מה הם מצבי הברירה של הצירופים 6 ו7- ( שותת 7-6 בטבלה ( 3 . 2 שעבורם מתקבלת הפונקציה Lj באיור 3 . 17 מוצגת תמונת המימוש של הפונקציה . L 1 לבסוף יש ליצור את מחולל האותות , שהוצג בסכמת המלבנים ( באיור , ( 3 . 2 על-ידי הוספת פונקציית השהיה ללולאה , While-loop כמתואר בדיאגרמת המערכת ( איור . ( 3 . 8 איור 3 . 17 מימוש הפונקציה L t באמצעות שער AND בעל 3 מבואות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר