עמוד:84

אחרי שמציבים את מלבן הפונקציה Compound Arithmetic בחלון הדיאגרמה , יש לקבוע את סוג הפונקציה ( או את סוג השער . ( לשם כך מביאים תחילה את הסמן לצלמית , ולוחצים על המקש השמאלי של העכבר . אחרי-כן לוחצים על הלחצן הימני של העכבר . מתוך התפריט שנפתח בוחרים באופציה . Change Mode בתת-התפריט שנפתח מסמנים את הפעולה המבוקשת ( איור . ( 3 . 15 לאחר קביעת השער הרצוי , קובעים את מספר המבואות לשער ( ברירת המחדל היא . ( 2 לצורך זה מקרבים את סמן העכבר לאחת מפינות מלבן הפונקציה . כאשר הסמן מתחלף איור 3 . 15 בחירת הפונקציה הלוגית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר