עמוד:83

שימו לב לחיווט בצבע שונה המופיע בחלון הדיאגרמה ( איור . ( 3 . 8 קיימת הבחנה בין : קו המייצג נתון עשרוני ( קו דק מלא בצבע כחול ) קו המייצג נתון בינארי 1 ( קו דק מקווקו בצבע ירוק ) קו המייצג מערך בינארי ( קו עבה מלא בצבע ירוק ) לאחר שימוש חוזר בפונקציה Index Array שמאפשרת לקבל את שלוש הסיביות במבוא המערכת הצירופית , נוכל לממש את המערכת הצירופית עצמה . המימוש ייעשה באמצעות שערים לוגים בעלי שני מבואות , שלושה מבואות ויותר . בעת פתיחת התפריט Boolean אפשר ליצור שערים בעלי שני מבואות . כדי ליצור שערים בעלי יותר משני מבואות , יש להשתמש בפונקציה . Compound Arithmetic פונקציה זו מאפשרת ליצור שערים לוגיים מסוג AND או OR שיהיה להם מספר כלשהו של מבואות ; כמו-כן היא מאפשרת ביצוע פעולת כפל ( חשבוני ) בין כמה כופלים , או סיכום ( חשבוני ) של כמה מחוברים . סדר הפעולות לבחירת הפונקציה ( שער , AND שער , OR סכימה או כפל ) הוא Arithmetic Numeric - ? Compound ( ראו איור . ( 3 . 14 איור 3 . 1 » סדר הפעולות לבחירת הפונקציה Compound Arithmetic

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר