עמוד:82

משתמשים בפונקציה index Array להפרדת הסיביות לס ,, ס Do , מתוך מערך בינארי המכיל 8 סיביות . פונקציה זו מציגה את ערך הסיבית שמספרה רשום במבוא לפונקציה ( ראו איור . ( 3 . 14 באיור נראים שני מבואות : המערך הבינארי ומיקום הסיבית הנבחרת . מוצא הפונקציה הוא ערך הסיבית הנבחרת ' 0 ' ) או . ( ' 1 ' באיור , 3 . 12 למשל , מתקבל במוצא הפונקציה ערך הסיבית . Do pnn Index Array n ^ pj ion TIN onnin Functions - > Array ^^^^^^ ( איור ( 3 . 13 איור 3 . 13 בחירת הפונקציה Index Array איור 3 . 12 פונקציית Index Array

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר