עמוד:81

תת-המערכת הצירופית , המחוברת למוצאו של המונה מודולו6- ( איור ( 3 . 2 היא מערכת לוגית , לכן המבוא לתת-מערכת זו חייב להיות מספר בינארי . לעומת זאת , המשתנה 1 הנוצר על-ידי הלולאה For 1 = 1 t 05 הוא מספר עשרוני שלם . היות שהמשתנה 1 הוא המבוא למערכת הצירופית , יש להמירו למספר בינארי . לביצוע ההמרה נשתמש בפונקציית המרה שיוצרת במוצאה מערך של 8 סיביות בינאריות . ( Number to Boolean Array ) סדר הפעולות הדרוש ליצירת המערך הבינארי נתון באיור . ( Functions — > Numeric—)? Conversion—)? Number to Boolean Array ) 3 . 11 נהוג לסמן את הסיביות שיוצרת פונקציית ההמרה באופן הזה . Do , D , .. D 7 ? . הסיבית בעלת מציין 0 היא כאן הסיבית הפחות משמעותית , ( LSB ) והסיבית בעלת מציין 7 היא הסיבית היותר המשמעותית . ( MSB ) מבין 8 הסיביות הללו , רק הסיביות 2 ס ,, ס , ס משמשות כסיביות מבוא למערכת הצירופית , כפי שהסברנו בסעיף 1 . 3 לעיל . איור 3 . 11 תמונת מסך המתארת את בחירת פונקציית ההמרה ממספר עשרוני למערך בינארי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר