עמוד:80

מספר המחזורים בלולאה זו נקבע על-ידי הצבת קבוע מספרי משמאל לערך Numeric - > Numeric Constant ) N . ( Functions - > רושמים את הערך 6 בתוך המלבן שנוצר . משתנה הלולאה 1 מקבל אז את הערכים 6 ) 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 מצבים שונים . ( הלולאה מתבצעת באופן מחזורי , אינסוף פעמים , במידה שלא יוצרים תנאי להפסקתה . את הפסקת הלולאה האינסופית יוצרים ביישום זה באמצעות הלולאה While Loop בתוך הלולאה Structures - » While Loop ) For Loop . ( Functions - > באיור 3 . 10 נראות שתי הלולאות וכן מלבן לוגי ובו הכיתוב TF המסמל את התנאי לעצירת הלולאה . מצבו של המלבן הלוגי נקבע על ידי המתג הדו-מצבי שהוצג באיור . 3 . 7 שינוי במצב המתג עוצר את " ריצת" הלולאה For 1 = 0 to 5 ו"מקפיא" את ערך 1 האחרון שלפני השינוי . איור 3 . 10 לולאת While Loop בתוך לולאת For Loop איור 3 . 9 הלולאה For 1 = 0 to 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר