עמוד:75

נסמן את מוצאי תת-המערכת בהתאם לסימון הדפ"א שצריך להפעיל אחד מהמוצאים L , L , L , L 3 , L 4 , L , L 6 ; ( ראו איור . ( 3 . 5 כאמור , למערכת הצירופית יש שישה ערכי מבוא שונים זה מזה . ( 6-1 ) אנו זקוקים לשלוש ספרות בינאריות , לפחות , כדי להציג שישה ערכים אפשריים במערך בינארי , לכן נתייחס לשלוש ספרות בינאריות אלה כאל שלושה מבואות של המערכת הצירופית ונסמנם כך : 2 ס 1 , ם 0 ס . השוואת איור 3 . 4 לאיור 3 . 5 מאפשרת לבנות את טבלת האמת של המערכת הצירופית , שיהיו בה כל צירופי המבואות והמוצאים האפשריים ( ראו טבלה . ( 3 . 1 הצירוף הראשון ( 0 ) והצירוף האחרון ( 7 ) הם צירופים בלתי אפשריים ( מדוע (? ולכן נגדיר עבורם את מצבי המוצאים כמצבי ברירה . ( don ' t care ) טבלה 3 . 1 טבלת אמת ראשונית של מערכת להפעלת 7 דפ"א איור 3 . 5 סימון הדפ '' א המדמות את התוצאה של הטלת קוביה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר