עמוד:74

באיור 3 . 4 מוצגים כל הצירופים האפשריים של מצבי הדפ '' א לספרות 1 עד : 6 כאמור , כאשר מפסיקים את פעולת המונה , על-ידי העברת המתג ממצב ' 1 ' למצב , ' 0 ' מוצג במערך הדפ"א מספר כלשהו , בין 1 ל . 6- נסביר מדוע ניתן להתייחס למספר זה כאל מספר אקראי . אם תדר מחולל האותות מספיק גבוה , והמונה פועל , המספרים במוצא המונה ( ולכן גם בתצוגת הדפ"א ) משתנים במהירות גבוהה , מעבר ליכולת העין האנושית להבחין ביניהם . כאשר מעבירים את המפסק למצב ' 0 ' והמנייה נעצרת , מופיע על מערך הדפ"א הערך של המנייה האחרונה . כיוון שהפסקת המנייה נעשית במופע אקראי כלשהו של מחזור המונה , הערך המוצג במערך הדפ"א הוא ( בקירוב ) מספר אקראי , בין 1 ל . 6- שאלה 3 . 3 נתון כי תדר השעון הוא nwn . 10 KHz את קצב ההופעה של הערך 3 בתצוגה ( כלומר , חשבו את מספר הההופעות של ספרה זו בשנייה . ( 1 . 3 תת-מערכת להמרת ערן בינארי באותות למערך דפ"א ( מערכת צירופית ) המספר המתקבל מהמונה אינו יכול לשמש מבוא ישיר לתת-מערכת התצוגה ( התוכלו להסביר מדוע (? ונדרשת תת-מערכת מיוחדת בין המונה למערך התצוגה . לתת-מערכת זו יש מבוא יחיד ( שהוא המספר הבינארי בין 1 ל - 6- בהצגה עשרונית , ( ושבעה מוצאים שתפקידם להפעיל את הדפ"א המתאימות במערך , בהתאם לערך המבוא . תת-מערכת זו מבצעת אפוא את פעולתה של המערכת הצירופית הנקראת מפענח מקח' BCD לתצוגת -7מקטעי ( Bedto 7-Segment Decoder ) 0 שנועדה להפעיל את רכיב התצוגה שבעה מקטעים . איור 3 . 4 אופן הדלקת הנוריות במערך הדפ '' א להצגת הספרות 6-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר