עמוד:73

. 1 תיאור מבנה המערכת 1 . 1 תת-מערכת ליצירת מספר בין 1 ל6- תת-מערכת זו מורכבת ממחולל אות ריבועי בתדר גבוה , מתג דו-מצבי המדמה הטלת קובייה , שער AND ומונה-מעלה מודולו . 6- מוצא המחולל מחובר לאחד ממבואותיו של שער Ninnn . AND השני של השער מחובר למתג דו-מצבי , שיכול להימצא באחד משני המצבים הספרתיים ' 0 ' - או . ' 1 ' כאשר המתג במצב / 0 ' גם מוצא השער AND במצב , ' 0 ' והמונה במוצא השער AND אינו מבצע פעולת מנייה . כאשר מעבירים את המתג למצב , ' 1 ' מתקבל במוצא השער AND האות המרובע שיוצר מחולל האותות . במצב זה , המונה מקבל במבואו את האות מהמחולל , ובעקבותיו מבצע את פעולת המנייה . כיוון שהמונה הוא מונה מודולו , 6- מתקבל במוצא המונה מספר בינארי , בין 1 ל . 6- פעולת המנייה חוזרת על עצמה כל עוד המתג במצב . ' 1 ' המספר הבינארי "מתורגם" במערכת הצירופית לתצוגה במערך הנוריות . - לאחר זמן מסוים , כאשר מחזירים את המתג למצב , ' 0 ' פעולת המנייה נפסקת , והערך האחרון המתקבל במוצא המונה "מוקפא" בתצוגת הנוריות . בהמשך נסביר מדוע נתייחס לערך זה כאל מספר אקראי בין 1 ל . 6- שאלה 3 . 2 סרטטו דיאגרמת זמנים שתתאר את תלות אות המוצא של השער AND ( שהופיע באיור ( 3 . 2 בזמן ובאותות המבוא של השער . הדיאגרמה צריכה להכיל את כל צירופי המבואות האפשריים . 1 . 2 מערן נוריות להצגת תוצאות ההטלה להצגת את תוצאת ההטלה נשתמש ב7- דיודות-פולטות-אור ( דפ"א ) המסודרות במערך ( ראו איור . ( 3 . 3 איור 3 . 3 מערך דפ"א להדמיית הטלת קובייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר