עמוד:71

ניסוי 3 תכנון והפעלה של תכנית להדמיי ת קוביית משחק . 1 מבוא בניסוי זה תכתבו תכנית להדמיית מערכת להטלת קובייה , בהמשך הניסוי תבדקו את פעולתה של המערכת באמצעות צפייה בנוריות המורכבות בכרטיס חומרה חיצוני . מי ששיחק פעם בקובייה יודע שעל כל אחת משש פאות הקובייה מצוירות נקודות המייצגות את המספרים מ1- עד . 6 כאשר מטילים את הקובייה , המספר העולה בגורל הוא כמספר הנקודות המופיעות על-פני הפאה העליונה של הקובייה . באיור 3 . 1 מצוירות שתי קוביות . המספרים על פאות הקובייה מסומנים כך שסכום המספרים על כל שתי פאות מקבילות הוא . 7 לדוגמה : מול הפאה עליה צוירו 6 נקודות , נמצאת פאה עליה צוירה נקודה אחת , מול הפאה המציינת 2 נמצאת פאה שמציינת , 5 וכדומה . קובייה אידיאלית היא קובייה שפיזור המשקל שלה הומוגני , והיא סימטרית לגמרי מבחינה גיאומטרית . זאת כדי למנוע מצב שבו מספר מסוים מופיע בתדירות גבוהה משאר המספרים בזמן הטלת הקובייה . הטלה של קובייה אידיאלית שקולה אפוא ליצירת מספר אקראי בין 1 ל . 6- לכן נתייחס בהמשך לקובייה אידיאלית כאל מערכת ליצירת מספר אקראי בין 1 ל . 6- שאלה 3 . 1 מדוע חייבת הקובייה להיות בעלת פיזור משקל אחיד ( מאוזנת ?( הסבירו מה יתרחש בעת הטלת הקובייה , אם צפיפות החומר , ממנו עשויה , לדוגמה , הפאה המסומנת בספרה , 2 תהיה גדולה מצפיפות שאר הפאות . איור 3 . 1 שתי קוביות משחק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר