עמוד:69

משימות סיכום . 1 שנו את התכנית SecondRamzorwithPoliceControlwithlO . vi כך שמפסק בקרת השוטר ימומש באמצעות כל אחד מהמתגיס שבכרטיס הקלט / פלט . . 2 שנו את התכנית לעיל כך שזמני המופעים השונים יהיו כמפורט בטבלה להלן . איור 2 . 28 חלון הדיאגרמה - שלב תכנות אחרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר