עמוד:65

ם בחרו בצלמית A בחלון הכלים , כדי להפוך את סמן העכבר לסמן של מלל . ( Text ) רשמו את המספר 4 במלבן הכחול . ם שנו את סמן העכבר ל"כלי חיווט '' וזהו את נקודת המבוא העליונה במלבן הפונקציה . Index Array חברו נקודה זו עם מוצא הפונקציה . Number To Boolean Array בשלב זה נחבר את מוצא הפונקציה Index Array לפקד הלולאה . While-Loop נזכור כי ביישום הראשון ( SecondRamzorwithPoliceControl . vi ) פקד הלולאה מחובר למפסק לוגי המיוצג בחלון הדיאגרמה על-ידי משתנה לוגי ( מפסקשוטר , איור . ( 2 . 24 לכן נצטרך למחוק את החיבור הישן לפני ביצוע החיבור החדש . ם בחרו בסמן 'חץ' בחלון הכלים . ם קרבו את סמן העכבר למוליך המחובר לפקד הלולאה , While-Loop והקישו על המקש השמאלי של העכבר . ההקשה גורמת לסימון המוליך . יש לחזור ולסמן שוב את המוליך במידה ולא סומן כל אורכו של המוליך . איור 2 . 24 חיבור ממיר מעשרוני לבינארי לפונקציית in Port

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר